Zakres usług

W prowadzonej przeze mnie Kancelarii zajmuję się między innymi:

 • udzielaniem porad i konsultacji prawnych w bieżących sprawach,
 • przygotowywaniem umów, statutów, uchwał i innych dokumentów,
 • prowadzeniem windykacji począwszy od sporządzenia wezwania do zapłaty przez całe postępowanie sądowe i egzekucyjne,
 • sporządzaniem w imieniu klientów pism, np. pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji w postępowaniach cywilnych, gospodarczych, egzekucyjnych, pracowniczych, a także wieczystoksięgowych i rejestrowych,
 • występowaniem w charakterze pełnomocnika strony przed sądami wszystkich instancji i urzędami,
 • kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców, spółek, stowarzyszeń, fundacji,
 • sporządzaniem pisemnych opinii prawnych na konkretny temat.
Dla Państwa wygody istnieje możliwość nawiązania współpracy w zakresie usług na odległość, tj. poprzez kontakt telefoniczny i mailowy.

Z czym masz problem? Przykładowo:

 

 • nie wiesz, czy odpowiadać na wezwanie do zapłaty?
 • chcesz odzyskać swoje pieniądze?
 • otrzymałeś pismo z sądu i nie jesteś pewien, czy na nie odpowiadać?
 • nie jesteś pewien, czy coś jest zgodne z prawem, przepisami itp.?
 • Twój kontrahent nie wywiązał się z umowy albo ktoś Cię oszukał?

Zachęcam do skorzystania z pomocy radcy prawnego.